Phaidra

 

Prognostički značaj novonastale atrijalne fibrilacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=168

Author: Mihailo, 1976- (aut. code: 00649 - E-CRIS.CG) Vukmirović

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Kardiologija

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1109