Phaidra

 

Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji (sr)

Description (sr): Sociologija

Datum odbrane: 15. 07. 2016. god.

Author: Predrag Živković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Sociologija

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:913

o:913

Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

Serbian

Sociologija

Datum odbrane: 15. 07. 2016. god. (Serbian)

Yes

Identifiers

7719437