Phaidra

 

Sinteza dinamičkih regulatora za upravljanje složenim sistemima sa decentralizovanom upravljačkom i informacionom strukturom (sr)

Description (sr): Automatika / Optimalno upravljanje - Control systems / Optimal control

Author: Zdravko, 1950- (aut. code: 00012 - E-CRIS.CG) Uskoković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Elektrotehnika → Automatika i telemehanika

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:939

88.89 MB

Requirements