Phaidra

 

Sinteza dinamičkih regulatora za upravljanje složenim sistemima sa decentralizovanom upravljačkom i informacionom strukturom (sr)

Description (sr): Automatika / Optimalno upravljanje - Control systems / Optimal control

Author: Zdravko, 1950- (aut. code: 00012 - E-CRIS.CG) Uskoković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Elektrotehnika → Automatika i telemehanika

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:939

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

Inženjerstvo. Tehnika uopšte: → Elektrotehnika: → Automatika i telemehanika:

Automatika / Optimalno upravljanje - Control systems / Optimal control (Serbian)

Sistemi upravljanja, Optimalno upravljanje, Decetralizovana stuktura, Projekciono upravljanje (Serbian)

Control systems, Optimal control, Decentralized structure, Projective control (English)

681.515.013(043.3) (Serbian)