System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   217 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Tehnike side-channel napada na hardver pametne kartice i hardverske mjere zaštite Đukanović, Milena Elektrotehnički fakultet 2012
Morfološka, ekološka i genetička diferencijacija vrsta roda Rutilus Rafinesque, 1820 (Teleostei, Cyprinidae) iz Skadarskog jezera Milošević, Dragana Prirodno-matematički fakultet 2012
Faktori suicidnog rizika-polne razlike Injac Stevović, Lidija Medicinski fakultet 2011
Modifikovani metod najmanjih kvadrata i njegova primjena na probleme difrakcije i talasovoda složenog poprečnog presjeka Stanković, Ljubiša Elektrotehnički fakultet 1988
Dinamički sistemi i granična svojstva funkcija Šušić, Jela Prirodno-matematički fakultet 2002
Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Go Vasiljević, Ivan Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2020
Komparativna analiza antropometrijskih dimenzija tijela i nivoa motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole Crne Gore i Kosova u odnosu na uzrast i pol Morina, Besnik Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2020
Primjena elektrofilterskog pepela u asfaltnim mješavinama Mirković, Katarina Građevinski fakultet 2019
Faktori rizika u porodicama maloljetnih delikvenata i psihijatrijski liječenih adolescenata Vujović, Tatjana Filozofski fakultet 2014
Kombinovani adaptivni algoritam za raspodjelu opterećenja pri paralelizaciji aplikacija Filipović, Luka Elektrotehnički fakultet 2019
Poboljšavanje performansi poslovnog sistema na bazi sistema menadžmenta primjenom vještačke inteligencije Vujović, Aleksandar Mašinski fakultet 2007
Metodi za rješavanje kvazi-varijacionih nejednakosti Mijajlović, Nevena, 1985- (aut. code: 01047 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2019
Analiza performansi novih tehnika za inženjering saobraćaja u ISP mrežama naredne generacije Tomović, Slavica, 1991- (aut. code: 01437 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2019
Izbor optimalne lokacije i kapaciteta fotonaponskih sistema u cilju smanjenja gubitaka snage i padova napona u distributivnoj mreži Ymeri, Armend Elektrotehnički fakultet 2019
Relacije motoričkog, morfološkog i kognitivnog statusa sa uspješnošću izvođenja gimnastičkih elemenata kod studenata sporta i fizičkog vaspitanja Halilaj, Besim Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2019
Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori Božović, Petar Filozofski fakultet 2019
Kultura odijevanja kao oblik komunikacije Vujačić, Lidija (aut. code: 00679 - E-CRIS.CG) Filozofski fakultet 2007
Generisanje topologije neuronske mreže primjenom sistema Lindenmajera i genetskih algoritama Šuković, Goran Prirodno-matematički fakultet 2014
Elastodinamika zavarenih rešetkastih konstrukcija mostnih kranova Burić, Milorad A.,1953- (aut. code: 00251 - E-CRIS.CG) Mašinski fakultet 1986
Uticaj tjelesnog vježbanja po programu za razvoj gipkosti na antropološki status mladih fudbalera Sermaxhaj, Sami Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2019
Formiranje i interakcija singulariteta kod skalarnih zakona održanja sa konveksnom nelinearnošću Mitrović, Darko, 1977- (aut. code: 00184 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2005
Diverzitet i ekologija terestričnih Parasitengona (Acari: Prostigmata) Crne Gore Šundić, Miloje Prirodno-matematički fakultet 2014
Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu Brajović, Miloš, 1988- (aut. code: 01303 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2019
Kolektivno ponašanje i samoorganizacija u mrežama povezanih oscilatora Crnkić, Aladin Prirodno-matematički fakultet 2019
Visoko koncentrisane vremensko-frekvencijske distribucije i neki aspekti primjene Orović, Irena, 1983- (aut. code: 00885 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2009